Home Polityka i społeczeństwo 12 kroków do zwiększenia udziału OZE w sieciach energetycznych

12 kroków do zwiększenia udziału OZE w sieciach energetycznych

Raport „Więcej OZE w sieci”, opracowany przez ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Politechniki Lubelskiej, przedstawia metody, które pozwolą na osiągnięcie celów deklarowanych przez Ministerstwo Klimatu – skokowego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym do ponad 50 proc.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), zaprezentował raport „Więcej OZE w sieci” podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP. Zdaniem Gajowieckiego, raport stanowi istotny głos w dyskusji nad polską transformacją energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii.

„Debata o polskiej transformacji energetycznej w oparciu o OZE, ze względu na ambitne cele klimatyczne UE oraz konieczność uniezależnienia się od importu surowców, musi się odbyć właśnie tu i teraz. Moc zainstalowana OZE w Polsce ma się niebawem podwoić, a tymczasem operatorzy sieci coraz częściej wydają odmowy przyłączania nowych źródeł” – wyjaśniał Janusz Gajowiecki.

Prezes PSEW wskazał trzy główne przeszkody w wyższej skuteczności polskiego sektora OZE – zły stan techniczny sieci, przeciążenia linii i rezerwowanie mocy sieciowych dla morskiej energetyki wiatrowej. Raport wskazuje również szereg metod, które można wdrożyć bez dodatkowych nakładów finansowych lub po niewielkich nakładach, w celu zwiększenia możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego. Te metody wpłyną korzystnie na sektor OZE w stosunkowo krótkim czasie.

Raport „Więcej OZE w sieci” został opracowany z inicjatywy prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko z Politechniki Lubelskiej. Według naukowca, koniecznym krokiem jest dokonanie pilnej rewizji strategicznych dokumentów rządowych, takich jak PEP2040, w celu usprawnienia tempa transformacji energetycznej oraz opracowania i udostępnienia jednolitej metodyki określania możliwości przyłączania do sieci. Profesor wskazał także na brak oficjalnych informacji dotyczących dostępnych zdolności sieci przesyłowej i sieci 110 kV.

„W raporcie wskazujemy na konieczność prawnego uregulowania poziomów tolerancji obciążenia sieci. Przeciążone są bowiem tzw. wąskie gardła, ale nie pozostała część systemu. Kolejnym postulatem jest dopuszczenie zwiększenia obciążalności linii do 80 stopni Celsjusza — zdecydowana większość z nich wytrzymuje taką temperaturę, ale ma ograniczenie parametrów pracy do 40 stopni” – powiedział prof. Kacejko.

Eksperci apelują o współdzielenie infrastruktury sieciowej – cable pooling, aby połączyć kilka różnych źródeł OZE przy jednym przyłączu do sieci. Ponadto sugerują wprowadzenie zachęt finansowych dla operatorów sieci dystrybucyjnych za przyłączanie źródeł odnawialnych, wykorzystanie regulacji źródeł odnawialnych oraz poprawę warunków pracy sieci niskiego napięcia.

„Do polskiego systemu elektroenergetycznego w najbliższych latach trzeba będzie podłączyć co najmniej 20 GW źródeł słonecznych, 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych. To gigantyczne wyzwanie, wymagające zarówno wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, jak i mniej spektakularnych, lecz szalenie potrzebnych zmian prawno-technicznych opisanych w tym raporcie” – zaznaczył Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Janusz Gajowiecki podkreślał, że choć raport o długości 200 stron jest bardzo szczegółowy i techniczny, to jego główne przesłanie jest jasne: należy inwestować w źródła energii odnawialnej. Jest to odpowiedź na potrzeby innowacyjnej, zielonej gospodarki, a także właściwy wybór dla coraz bardziej świadomych konsumentów indywidualnych.

„OZE to dla Polski oszczędność, niezależność energetyczna i zeroemisyjne źródło energii przyjazne dla środowiska. To w dłuższej perspektywie niższe rachunki za prąd dla wszystkich gospodarstw domowych, jak i warunek utrzymania swojej pozycji rynkowej i konkurencyjności dla polskich przedsiębiorców” – wyjaśniał prezes PSEW.

Informacje na temat raportu „Więcej OZE w sieci” oraz jego głównych wniosków dostępne są na tej stronie.

Pełny raport „Więcej OZE w sieci” wraz z kluczowymi wnioskami można znaleźć na tej stronie internetowej.

Raport „Więcej OZE w sieci” oraz jego istotne wnioski są dostępne online.

Żeby poznać szczegóły raportu „Więcej OZE w sieci” oraz jego zasadnicze zalecenia, zapraszamy do przeczytania.

Zapraszamy do lektury raportu „Więcej OZE w sieci” oraz poznania jego kluczowych zaleceń na tej stronie.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ