Home Zdrowie i styl życia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszerza zakres współpracy z firmą Kaplan, by zwiększyć wsparcie dla studentów przygotowujących się do zagranicznych egzaminów licencyjnych z medycyny i stomatologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszerza zakres współpracy z firmą Kaplan, by zwiększyć wsparcie dla studentów przygotowujących się do zagranicznych egzaminów licencyjnych z medycyny i stomatologii

Experience the wonders of Basilicata, from stargazing to exploring ancient villages, from hands-on workshops to guided tours of beautiful parks and gardens. Immerse yourself in the magic of this region and share in the passion of experiential tourism.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (PUMS) nawiązał szerszą współpracę z firmą Kaplan, globalnym dostawcą usług edukacyjnych, w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej dla studentów medycyny i stomatologii w języku angielskim. Studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego rozpoczną przedmiot przygotowujący do egzaminów USMLE, który umożliwia prowadzenie praktyki lekarskiej w Stanach Zjednoczonych. Przedmiot ten będzie prowadzony w formie hybrydowej przez nauczycieli z firmy Kaplan, a uzupełniać go będzie dostęp do cyfrowych zasobów przygotowujących do USMLE, który studenci otrzymali już na początku trzeciego roku studiów. Dzięki temu studenci zyskają dostęp do narzędzi takich jak Kaplan’s Educator Portal czy Quiz Builder, a także zaangażowanie firmy Kaplan na rzecz jak najlepszego dostosowania programu i formy nauczania do zakładanych efektów kształcenia w UMP i w standardach ogólnokrajowych.

Firma Kaplan umożliwi przyszłym lekarzom studiującym na UMP dostęp do i-Human Patients by Kaplan – innowacyjnej aplikacji do symulowania interakcji z pacjentami opartej na technologii chmury. Aplikacja ta jest przeznaczona dla personelu medycznego i umożliwi studentom bezpieczne, powtarzalne i ustandaryzowane doświadczanie interakcji z symulowanymi pacjentami w kontekście klinicznym, na swoich urządzeniach, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Studenci stomatologii na UMP będą mieli możliwość lepszego przygotowania się do amerykańskiego egzaminu licencyjnego dla dentystów, INBDE, poprzez rozszerzoną współpracę z firmą Kaplan. Dostęp do repetytorium INBDE Board Prep & Case Review oraz bazy danych z ponad 2600 pytań z ilustracjami pozwoli studentom na lepsze przygotowanie. Dodatkowo, raporty z postępów w nauce zapewnią szczegółową informację zwrotną z podziałem na zakresy tematyczne.

„Jednym z naszych priorytetów jako uczelni jest kształcenie wysoce kompetentnych i wykwalifikowanych kadr medycznych, spełniających najwyższe wymogi rynku medycznego w Polsce i za granicą. Już od lat fachowo przygotowane zasoby i narzędzia, udostępniane nam przez firmę Kaplan, skutecznie wspierają nas w osiąganiu tego celu. Wraz z zaoferowaniem, już ponad 10 lat temu, naszej międzynarodowej grupie studentów narzędzi i kursów firmy Kaplan, uzyskaliśmy znaczącą poprawę wskaźników zdawalności egzaminu USMLE Step 1 oraz poprawiliśmy wyniki uzyskiwane w innych zagranicznych egzaminach licencyjnych dla lekarzy – wyjaśnia prof. Aleksandra Uruska, dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim UMP. – Bazując na tych pozytywnych efektach dotychczasowej współpracy, zdecydowaliśmy się poszerzyć jej zakres, mając na uwadze korzyści, jakie będą z niej czerpać nasi studenci i absolwenci”.

Od astronomii po sztukę i krajobrazy w starożytnych wioskach, od warsztatów po zwiedzanie parków i ogrodów wśród dzikich ziół i kwiatów, bajek i magii: Basilicata otwiera się na turystykę doświadczalną, pozwalając odwiedzającym na przeżycie i dzielenie się swoimi pasjami.

POZNAŃ, Polska–(BUSINESS WIRE)– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (PUMS), jedna z czołowych polskich uczelni kształcących przyszłych lekarzy, poszerza zakres współpracy z globalnym dostawcą usług edukacyjnych, firmą Kaplan, by zaoferować studentom jeszcze bogatszy zestaw narzędzi edukacyjnych. Studenci medycyny i stomatologii w języku angielskim otrzymają dostęp do zasobów firmy Kaplan od momentu rozpoczęcia studiów aż po dzień uzyskania dyplomu. W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego rozpoczną przedmiot przygotowujący do egzaminów USMLE, wielostopniowego egzaminu licencyjnego, który umożliwia prowadzenie praktyki lekarskiej w Stanach Zjednoczonych. Przedmiot ten będzie prowadzony w formie hybrydowej przez nauczycieli z firmy Kaplan, a uzupełniać go będzie dostęp do cyfrowych zasobów przygotowujących do USMLE, który studenci otrzymali już na początku trzeciego roku studiów.

„Firma Kaplan od dawna współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, wspierając tutejszych studentów w przygotowaniach do międzynarodowych egzaminów licencyjnych z zakresu medycyny i stomatologii, dlatego bardzo cieszy nas fakt rozszerzenia usług, które możemy im zaoferować w ramach nowej umowy – powiedział Jason De La Rosa, dyrektor ds. międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w firmie Kaplan. – Uniwersytet może być dumny ze swoich osiągnięć, do których należy jeden z najwyższych w Polsce wskaźników zdawalności amerykańskiego egzaminu USMLE, dlatego cieszy nas możliwość dalszego rozwoju wsparcia ich programu nauczania, mając tak świetny punkt wyjściowy”.

Copyright ©

O Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznan University of Medical Sciences, PUMS) jest cenioną publiczną uczelnią w Polsce. Uczelnia ta zainicjowała nauczanie medycyny w języku angielskim ponad 30 lat temu i od tego czasu utrzymuje swoją renomę. Uniwersytet skupia się na praktycznym nauczaniu, korzystając z pięciu szpitali klinicznych oraz nowoczesnych centrów symulacji medycznej i stomatologicznej. Obecnie na uczelni studiuje 7 tys. studentów, z czego 800 osób pochodzi z różnych krajów i uczy się na trzech kierunkach nauczanych w języku angielskim: lekarskim, lekarsko-dentystycznym i w szkole doktorskiej. Uczelnia wprowadza innowacyjne techniki edukacji i oceniania, aby zapewnić studentom konkurencyjne wykształcenie na światowym poziomie. Z niskim stosunkiem liczby studentów do wykładowców (6:1), uczelnia zapewnia odpowiedni czas i uwagę nauczycieli każdemu studentowi, tworząc komfortowe warunki do nauki. Ponad 3 tysiące zagranicznych absolwentów UMP aktywnie współtworzy opiekę zdrowotną na kilku kontynentach, co świadczy o międzynarodowym uznaniu uczelni. Więcej informacji można znaleźć na stronie pums.edu.pl.

O firmie Kaplan

Kaplan, Inc. to globalny lider w świadczeniu usług edukacyjnych, który wspiera jednostki i organizacje w osiąganiu sukcesów w dynamicznie zmieniającym się świecie. Nasze różnorodne rozwiązania pomagają studentom i profesjonalistom w ich rozwoju edukacyjnym i zawodowym, uczelniom i instytucjom w przyciąganiu i wspieraniu studentów, a firmom w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od momentu założenia w 1938 roku przez Stanleya Kaplana, nasza firma kontynuuje jego misję zatrudniając tysiące pracowników w 26 krajach, obsługując około 1,2 miliona studentów i pracowników, 13 tysięcy firm oraz 4 tysiące szkół, okręgów edukacyjnych i uczelni na całym globie. Kaplan jest częścią spółki Graham Holdings Company (NYSE: GHC). Więcej informacji na stronie kaplan.com.

Kaplan to jednostka zależna Graham Holdings Company (NYSE: GHC)

Twitter: @PUMS_tweets, @KaplanEdNews.

Niniejsze zawiadomienie jest oryginalnym tekstem w języku źródłowym. Tłumaczenie służy jedynie celom orientacyjnym i powinno być interpretowane w odniesieniu do tekstu źródłowego, który ma skutki prawne.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ