Home Nauka i Technika Świątynny sekret Cerro Colorado: Wspólne badania Polaków i Peruwiańców

Świątynny sekret Cerro Colorado: Wspólne badania Polaków i Peruwiańców

Badania szczegółowe

Badania szczegółowe, które trwają od 2018 roku, ujawniły m.in. ślady prekolumbijskiego kultu zwierząt. Na stanowisku znaleziono również wiele ceramiki i ozdób, informujących o okresie powstania kompleksu. Ustalono, że początki kompleksu sięgają 2 poł. III tysiąclecia p.n.e. – okresu Early Horizon. W ramach badań poddano analizie również pozostałości po pochówkach, odkrytych w świątyni złożonej z kamiennych bloków.

Postępy w badaniach

Do tej pory w wykopaliskach odkryto m.in. blokową konstrukcję, która mogła spełniać funkcję świątyni. W jej obrębie odkryto pochówek, w którym znaleziono szczątki ludzkie oraz artefakty, w tym poświęcone zwierzętom. Zespół archeologów jednogłośnie stwierdził, że jest to przykład kultu zwierząt, który występuje w Peru od wczesnego okresu.

Odkrycia na stanowisku

Na stanowisku znaleziono także wiele przedmiotów, które pochodzą z różnych okresów. Archeolodzy odkryli m.in. monety, fragmenty ceramiki, figurki i narzędzia wykonane z kamienia. Wszystkie te przedmioty wskazują, że wzgórze Cerro Colorado było ważnym centrum kulturowym przez wiele stuleci.

  • Miejsce to znane było badaczom przeszłości od kilku dekad
  • Pierwsze badania sondażowe ujawniły monumentalną architekturę z cegły suszonej oraz z bloków kamiennych
  • Początki kompleksu sięgają 2 poł. III tysiąclecia p.n.e.
  • Znaleziono szczątki ludzkie oraz artefakty, w tym poświęcone zwierzętom
  • Na stanowisku znaleziono wiele przedmiotów, które pochodzą z różnych okresów
  • Wzgórze Cerro Colorado było ważnym centrum kulturowym przez wiele stuleci

Badania wzgórza Cerro Colorado trwają i można się spodziewać, że pozwolą one na lepsze zrozumienie historii i kultury prekolumbijskich społeczności zamieszkujących tereny Peru. Dalsze badania pozwolą na odkrycie nowych tajemnic oraz poznania dawnych cywilizacji.

Polscy i Peruwiańscy Archeolodzy Badają Prekolumbijski Kompleks Świątynny

Grupa polskich i peruwiańskich archeologów prowadzi badania prekolumbijskiego kompleksu świątynnego na południu Peru. Badania, które są finansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego Peru i Polską Akademię Nauk, mają na celu poznanie historii lokalnych społeczności i ich związku z innymi kulturami.

Badania, które zostały zainicjowane w 2015 roku, mają na celu identyfikację i dokumentację pozostałości oraz zabytków prekolumbijskiego kompleksu świątynnego w okolicy wioski Cahuachi. Zespół archeologów prowadzi też badania nad regionem, w którym znajdują się pozostałości z czasów panowania Nazca, który to okres sprawił, że Peruwiańska Kultura Nazca stała się jedną z ważniejszych w kulturze prekolumbijskiej Ameryki Południowej.

Dlaczego badania są tak ważne?

Badania prekolumbijskiego kompleksu świątynnego mają na celu udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, które dotyczą historii i kultury Peru. Badania te pozwolą nam zrozumieć, jak te społeczności żyły i jakie były ich wierzenia w epoce Nazca. Ponadto, może to pozwolić nam na lepsze zrozumienie społeczności lokalnych zamieszkujących obecnie region.

Badacze będą także próbować zidentyfikować, jakie znaczenie miały obiekty w kompleksie świątynnym oraz jakie kultury były reprezentowane w tej okolicy. Badania te pozwolą nam również na lepsze zrozumienie, jak daleko sięgały kontakty handlowe między ludźmi zamieszkującymi okolice.

Badania prowadzone przez Polskich i Peruwiańskich Archeologów

Grupa składa się z archeologów i innych specjalistów z Polski i Peru, którzy wspólnie prowadzą badania. Celem jest ustalenie, jakie zmiany zaszły w kompleksie świątynnym przez ostatnie tysiąclecie i jakie były jego funkcje w przeszłości oraz współczesności. Grupa koncentruje się także na ustaleniu, w jaki sposób wpływały na niego inne kultury i jak się zmieniały w czasie.

Badacze próbują także ustalić, jakie kultury wpływały na kompleks świątynny i jakie elementy kulturowe przetrwały do dziś. Badania te są bardzo ważne, ponieważ pozwalają nam na lepsze zrozumienie przeszłości oraz na lepsze zbadanie istniejących społeczności w regionie.

Prowadzone badania mogą pomóc zrozumieć, jak zmienił się i ewoluował kompleks świątynny, jak również jakie kultury nakładały swój wpływ na jego powstanie.

Badacze wykorzystują wiele metod, w tym wykopaliska archeologiczne, geofizykę i archeoastronomię, aby zdobyć jak najwięcej informacji o kompleksie świątynnym. Badacze są pomocni mieszkańcom w ich działaniach na rzecz ochrony tego cennego dziedzictwa kulturowego.

Badacze wykorzystują również najnowsze technologie, takie jak drony, aby uzyskać lepszy obraz tego, jak wyglądały obiekty i miejsca związane z prekolumbijskim kompleksem świątynnym w przeszłości.

  • Pozwala to na porównanie zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat, a także na lepsze zrozumienie, jakie funkcje miały te obiekty w przeszłości.
  • Umożliwia to również lepsze zrozumienie, jakie kultury były reprezentowane w kompleksie i jakie aspekty kultury przetrwały do dzisiaj.

Badania, które są prowadzone przez Polskich i Peruwiańskich Archeologów w prekolumbijskim kompleksie świątynnym, mogą przyczynić się do zachowania i ochrony tego cennego dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo, pozwolą nam na lepsze zrozumienie lokalnych społeczności i ich kultury, a także na lepsze poznanie historii Peru.

Będą one również przyczyniać się do poznania związku między kulturami prekolumbijskimi i innymi kulturami w Ameryce Południowej.

Dzięki temu badaniom będziemy w stanie lepiej zrozumieć i docenić dziedzictwo Peru i całej Ameryki Południowej.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ