Home Biznes i finanse Polski złoty zyska na wartości? Rynkowe prognozy eksperckie na rok 2024

Polski złoty zyska na wartości? Rynkowe prognozy eksperckie na rok 2024

W obliczu spodziewanych obniżek stóp procentowych zarówno w USA, jak i w strefie euro, analitycy patrzą w niepewną przyszłość globalnej układanki finansowej. Oczekiwania, perspektywy i obawy kształtują globalną politykę monetarną, która będzie miała wpływ na portfele zwykłych obywateli w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Pytanie o przyszłość pojawia się co roku, jednak bardziej jako prognozy niż jasnowidzenie. Analitycy obserwujący rynki twierdzą, że czasy mamy bardzo dynamiczne.

Czego możemy oczekiwać na rynkach w 2024 roku?

Emocji nie zabraknie, zwłaszcza przy rosnącej zmienności. Analitycy przewidują obniżki stóp procentowych zarówno w USA, jak i w strefie euro, ale nie ma pewności, kto podejmie te kroki jako pierwszy.

„Bank centralny ma teraz w rękach najważniejsze karty. Wszystko wskazuje na nadchodzący cykl obniżek stóp procentowych, zwłaszcza po rekordowych stawkach w strefie euro. Rywalizacja o tempo i pierwszeństwo cięć, inicjowanych przez Fed i EBC, będzie kluczowym tematem dla inwestorów. Konsekwencje dla rynków kapitałowych mogą być znaczące, zwłaszcza że są one obecnie na wysokich poziomach, np. niemiecki DAX osiągnął historyczne rekordy. Możemy się spodziewać głębszej korekty, mimo korzystnych obniżek kosztu kredytu” – komentuje Adam Fuchs, Senior FX dealer Walutomat.pl.

Kolejną kwestią jest sytuacja geopolityczna na Ukrainie, która nadal pozostaje nierozwiązana, z możliwością przedłużenia konfliktu, szczególnie jeśli chodzi o ewentualną pomoc militarną ze strony Zachodu lub USA.

„W państwach wspomagających Ukrainę widać coraz większe zmęczenie przy równoczesnej niesłabnącej determinacji terrorystycznej Rosji. Rosnąca przewaga przestępców Putina będzie dużym obciążeniem dla złotego, natomiast widoki na jakiegoś rodzaju rozejm i zamrożenie konfliktu mogą stać się sporą szansą dla rodzimej waluty” – dodaje Fuchs.

Prognozy dotyczące inflacji w 2024 roku wyglądają dość jednolicie. Instytucje prognozujące sugerują, że inflacja może się utrzymać na poziomie około 6 procent. Jest kilka czynników, które wpływają na tę prognozę.

Co może wpłynąć na wysokość inflacji w nadchodzącym roku?

Wysoka inflacja w 2024 roku może być wynikiem kilku czynników, takich jak rosnące ceny surowców, zwiększone zapotrzebowanie na produkty konsumpcyjne oraz polityka monetarna prowadzona przez bank centralny. Te i inne czynniki mogą znacząco wpłynąć na poziom inflacji w nadchodzącym roku.

„Prognoza inflacji na rok 2024 w naszym kraju jest obarczona sporym ryzykiem regulacyjnym. Wiele zależy od tempa wygaszania wszelakich tarcz regulacyjnych. W optymistycznym scenariuszu zakładam poziom 4%, ale w tym gorszym nie zdziwi mnie poziom 6-7%. Ważną kwestią pozostaje napięty rynek pracy, gdzie presja na wzrost wynagrodzeń pozostaje duża, dodatkowa odbudowująca się konsumpcja może tworzyć przestrzeń do zwiększenia presji inflacyjnej” – mówi Krzysztof Pawlak, analityk walutowy w InternetowyKantor.pl.

W tym roku gospodarstwa domowe otrzymają większe wsparcie finansowe ze strony państwa, w tym program 500+ oraz wsparcie dla babć, które mogą być wykorzystane na różne cele konsumpcyjne.

„Jeżeli dodamy do tego wciąż sztywny rynek pracy i wynagrodzenia rosnące obecnie w tempie dwa razy wyższym od CPI, to dostajemy kolejne ryzyka dla procesu dezinflacyjnego. Oczywiście w takim otoczeniu przedsiębiorstwa także będą chciały korzystać z okazji i zwiększać swoje marże. Nie oznacza to, że przed nami tylko czarne perspektywy. Spokój na rynku surowcowym, mocniejszy złoty i środki z UE (przeznaczane na inwestycje) mogą zgasić większość zagrożeń” – dodaje Fuchs.

Co wpłynie na stopę procentową w Polsce w nadchodzących miesiącach?

Obniżki stóp procentowych w Polsce mogą być ograniczone ze względu na utrzymującą się inflację. Niemniej jednak, decyzje podjęte przez ważne banki centralne na świecie mogą mieć wpływ na sytuację w Polsce.

„Nie spodziewam się oficjalnego rozpoczęcia cyklu obniżania kosztu pieniądza przez Radę Polityki Pieniężnej. Uważam, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek ruchy na stopach procentowych, będą one w wysokości 25 punktów bazowych i raczej będą występować pojedynczo – jedna na początku roku oraz kolejna pod koniec roku, podczas powrotu dynamiki cen na ścieżkę spadkową” – mówi Dawid Górny, analityk w Walutomat.pl.

Prognozy dotyczące siły polskiego złotego

Analizując obecną sytuację, wiele wskazuje na to, że polska waluta ma potencjał do umocnienia, zwłaszcza w stosunku do euro. Z uwagi na stabilną sytuację gospodarczą i prognozy wzrostu na poziomie nawet 4 procent, inwestorzy mogą zainteresować się polskimi aktywami.

Polish zloty strength forecast

  1. „Znajdziemy liczne wskazówki dla dalszego umocnienia rodzimej waluty. Strategia wait&see ze strony RPP przy obniżkach stóp na rynkach bazowych, przewidywania rosnących inwestycji zagranicznych, szerszy strumień środków unijnych, prognozowany rozwój gospodarczy (znowu jeden z najwyższych w UE), wreszcie lepsza >>prasa<< wokół naszego kraju. To wszystko będzie wpływało korzystnie na atrakcyjność złotego w oczach globalnych inwestorów. Największe ryzyka wokół PLN to wciąż niewykluczona stagnacja w strefie euro, Rosja powiększająca swoje zyski na froncie, czy napięcia w nowej koalicji rządzącej, w której szybko może się skończyć miesiąc miodowy” – komentuje Adam Fuchs z Walutomatu.

Kluczowe wydarzenia mające duże znaczenie

Nadchodzi rok pełen wydarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na światowe rynki. Planowane wybory prezydenckie w USA oraz decyzje banków centralnych odnośnie stóp procentowych będą szczególnie istotne dla globalnych rynków finansowych.

Niepewność na rynkach związana z wyborami prezydenckimi w USA

Nadchodzące wybory prezydenckie w USA budzą niepewność na rynkach, zwłaszcza w kontekście potencjalnych zmian w polityce zagranicznej. Decyzje nowego prezydenta mogą znacząco wpłynąć na światowe rynki finansowe.

Wpływ decyzji banków centralnych na globalne rynki finansowe

Decyzje banków centralnych odnośnie stóp procentowych będą kluczowe dla kształtowania się globalnych rynków finansowych. Inwestorzy z uwagą będą śledzić wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na ich portfele inwestycyjne.

„Poza tym jak zawsze może wyniknąć coś nieprzewidywalnego w geopolityce, choćby atak Chin na Tajwan mógłby spowodować jeszcze większy szok niż agresja Rosji na Ukrainę. Z rodzimego rynku to wydaje się, że wybory samorządowe będą pierwszym testem dla nowej władzy w Polsce” – mówi Krzysztof Pawlak.

Ostatnie lata nauczyły nas, że zawsze może pojawić się niespodziewana sytuacja, która wpłynie na rynek. Prognozy ekspertów na rok 2024 różnią się, co sprawia, że perspektywy dla globalnych i lokalnych rynków finansowych są różnorodne. Wydaje się, że nadchodzący rok będzie czasem zmienności, zależnej od wielu czynników, takich jak decyzje banków centralnych, sytuacja geopolityczna i inflacja. Mocna pozycja lokalnej waluty może być wsparciem dla rynku finansowego.

KONTAKT:
Marta Przewoźna
Manager ds. Komunikacji
e-mail: marta.przewozna@currency-one.com 
tel. +48 502-244-353
Currency One SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Operator serwisów InternetowyKantor.pl oraz Walutomat


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ