Home Biznes i finanse MANGATA HOLDING SA (11/2022) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

MANGATA HOLDING SA (11/2022) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mangata Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta jako organ uprawniony na podstawie § 14 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000407558) na audytora uprawnionego do przeprowadzenia:

a)przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku,

b)badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2022 roku,

c)przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku,

d)badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2023 roku.

e)przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

f)badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2024 roku,

Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4055.

Wybór audytora został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Emitenta.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania wyżej wymienionych usług.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ