Home Biznes i finanse LESS SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

LESS SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd LESS S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: Spółka) zgodnie z przepisem § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany 28 kwietnia 2023 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany 28 kwietnia 2023 roku.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 25 maja 2023 roku.

4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zostanie opublikowany 29 września 2023 roku.

5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 23 listopada 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ