Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pana André Gesrtner, informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 9 sierpnia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl