Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała powiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Pana André Gerstner – Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta została złożona przez Pana André Gerstner w związku ze zbyciem 137.907 sztuk akcji Spółki przez spółki Gerstner Managementholding GmbH oraz Kabelconcept Hornig GmbH, które są podmiotami kontrolowanymi przez Pana André Gerstner.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl