Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. Zarząd GROCLIN S.A. podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.411.500,00 zł w drodze emisji 850.00 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L i 1.561.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz o zmianie § 7 Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Emitenta do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zmiana § 7 Statutu Spółki jest konsekwencją podwyższenia dotychczasowego kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji serii L i M.

W załączniku do raportu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl