PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Zbigniew Leszczyński złożył w dniu 27 stycznia 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z upływem dnia 31 stycznia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz